Hypoteční úvěry - HUC

Hypoteční úvěry

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

HYPOTEČNÍ ÚVĚR je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY jsou účelové (investice do nemovitosti) a neúčelové (americká hypotéka, nedokládáte účel úvěru)
Jsou určeny pro osoby starší 18ti let. Žadatelem o úvěr může být i cizinec. Dle národnosti a druhu pobytu v Čechách se liší podmínky pro získání úvěru.

SPLATNOST

Může být až do 72ti let žadatele a až na 40 let.

SPLÁCENÍ ÚVĚRU

Anuitní splácení

Je nejběžnější typ splácení hypotečního úvěru. Klient splácí po celou dobu stejnou částku. Z dlouhodobého hlediska je tento způsob splácení ideální při plánování rozpočtu nebo dalších budoucích výdajů. Tzv. anuitní splátka se skládá ze splátky úroků a jistiny.
Výši splátky lze změnit např. po skončení doby fixace, kdy je možné bezplatně úvěr částečně nebo zcela splatit, nebo jej refinancovat a získat tak výhodnější podmínky, prodloužit dobu splatnosti apod.

ÚROKOVÉ SAZBY

Každá banka nabízí úrokové sazby od.. Záleží na splnění podmínek a typu úvěru a naší vyjednávací schopnosti, abychom Vám zajistili tu nejlepší úrokovou sazbu. Vzhledem k tomu, že jsme dlouholetými partnery všech bank a dobrými partnery, VŽDY VÁM ZAJISTÍME TU NEJLEPŠÍ ÚROKOVOU SAZBU !!
Fixaci si klient vybere sám, nejčastější výběr fixace je 3 nebo 5 let. Momentálně se nabízí i velmi výhodná úroková sazba při 8 nebo 10ti letých fixacích.

VYUŽITÍ

• koupě nemovitosti do vlastnictví (i koupě spoluvlastnického podílu, koupě nemovitosti v dražbě)
• koupě družstevního bytu
• koupě rekreačního objektu
• koupě rozestavěné nemovitosti + dokončení výstavby
• koupě pozemku
• vypořádání majetkových poměrů spojených s nemovitostí
• výstavba nemovitosti
• rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitostí, vybavení domácnosti
• vyrovnání (konsolidace) dříve poskytnutých půjček (úvěrů) použitých na investice do nemovitostí
• zpětné proplacení dříve investovaných vlastních prostředků do nemovitosti
• bez udání účelu
• kombinace výše uvedených účelů

Nabízíme finanční produkty napříč trhem: ČSOB, KB, MONETA, Raiffeisen Bank, Raiffeisen stavební spořitelna, mBank, Hypoteční banka, Modrá pyramida, Buřinka, UniCredit Bank, Česká Spořitelna