Stavební spoření a úvěry - HUC

Stavební spoření a úvěry

     Stavební spoření je jedním z nástrojů jednak dobrého zhodnocení prostředků, a také možností získání úvěru na bytové potřeby. Na našem trhu působí pět stavebních spořitelen.
Stavební spoření zahrnuje fázi spoření a následně nároku na úvěr. Další prostředky poskytují stavební spořitelny pomocí tzv. meziúvěru (jinak překlenovacího úvěru). Ten je méně výhodný, ale je dostupný velmi brzo. Slouží tak žadatelům, kteří nemají naspořeno dostatek vlastních peněz a přesto chtějí své bydlení financovat.
 
Státní příspěvek pro stavební spoření činí 10% z vkladu, na jednu smlouvu o stavebním spoření tak můžete mít nárok až na dotaci ve výši 2.000,- Kč – to je také strop pro maximální státní podporu za rok.
Pokud má účastník více stavebních spoření u různých institucí, státní příspěvek je vyplácen na všechny smlouvy, u kterých je veden požadavek. Stále však nesmí překročit limit 2.000,- Kč za rok.
Výhodou je, že po uplynutí 6ti let, lze s naspořenou částkou, včetně státní podpory, libovolně nakládat. Můžete tedy peníze utratit za cokoliv, není nutné je investovat do bydlení.
Nevýhodou je nestálost státního příspěvku, který se může libovolně měnit a vláda jej dokonce může i úplně zrušit.
 
Podmínky pro získání státní podpory
      Účastník musí být fyzická osoba (právnická osoba příspěvek získat nemůže)
      Účastník musí být občanem České republiky nebo občanem jiného státu s trvalým pobytem na území ČR a přiděleným rodným číslem
      Účastník musí na účet se stavebním spoření přispívat minimálně 6 let (72 měsíců)
 
Jak získat stání podporu na stavební spoření
Získat státní podporu je velice jednoduché. Při zakládání stavebního spoření je vám nabídnuta automaticky a zanesena do smlouvy o stavebním spoření.

Nabízíme finanční produkty napříč trhem: ČSOB, KB, MONETA, Raiffeisen Bank, Raiffeisen stavební spořitelna, mBank, Hypoteční banka, Modrá pyramida, Buřinka, UniCredit Bank, Česká Spořitelna