Výstavba - HUC

Výstavba

a)    klient žádá hypotéku na koupi pozemku s budoucí výstavbou:

 

  • Banka může poskytnout v tomto případě hypoteční úvěr jen na stavební pozemek.
  • Je možné, že klient plánuje koupi pozemku i budoucí výstavbu RD financovat za pomoci hypotečního úvěru. Klient tedy doloží podklady k pozemku, dokladující, že jde o pozemek stavební, a dále komentář se svými finančními plány týkající se budoucí výstavby a schopnosti splácet oba úvěry. Jestliže jsou plány reálné, poskytne banka klientovi hypoteční úvěr na koupi pozemku a v budoucnu druhý na výstavbu RD.

 

b)    klient žádá hypotéku na koupi pozemku a výstavbu současně:

 

  • Jestliže klient má podklady ke koupi pozemku i již ke stavbě, je možné poskytnout jeden hypoteční úvěr na koupi a výstavbu nemovitosti. To znamená, že má již uzavřenou kupní smlouvu na pozemek a dále ohlášení stavebních prací nebo stavební povolení včetně rozpočtu či smlouvy o dílo k budoucí stavbě. Většinou se jedná o doplacení kupní ceny s tím, že již prodávající převedl pozemek na nového vlastníka. A to z toho důvodu, že ohlášení vyřizuje či o stavební povolení žádá vlastník pozemku, který je posléze i stavebníkem. Těžko prodávající „vyběhá“ povolení stavět za klienta.
  • Investičním záměrem je součet kupní ceny pozemku a ceny (rozpočtu) stavby. V první fázi se z hypotéky zaplatí či doplatí kupní cena pozemku a další čerpání již půjdou na úhradu výstavby domu.

Poznámka: Pouze ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2  zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

 

c)    klient vlastní pozemek a žádá hypotéku na výstavbu nemovitosti:

 

  • V případě, kdy klient má lukrativní pozemek či možnost zajištění úvěru jinou nemovitostí, může zažádat o hypotéku na výstavbu nemovitosti, aniž by na pozemku s výstavbou vůbec začal. Nicméně podklady k výstavbě musí již klient mít zpracované včetně rozpočtu či smluv o dílo. Znalecký posudek bude obsahovat jak ocenění pozemku tak budoucí stavby dle předloženého projektu a další dokumentace ke stavbě. Výše hypotečního úvěru bude vycházet z ceny budoucí stavby. V první fázi je hypoteční úvěr zajištěn jen pozemkem a čerpat prostředky z úvěru lze jen do výše omezené hodnotou pozemku. V další fázi probíhá čerpání na základě předložení Protokolu o stavu stavby a hodnoty zastavené nemovitosti v něm uvedené. Stavba se stává součástí zastaveného pozemku a výstavbou jej zhodnocuje.

 

d)    klient má vlastní pozemek a rozestavěnou stavbu:

 

  • Jedná se o případ, kdy klient proinvestoval vlastními prostředky, má stavbu již částečně rozestavěnou.
  • Ve znaleckém posudku bude uvedena cena obvyklá současná a budoucí vždy stavby včetně pozemku. Výše úvěru vychází z ceny obvyklé budoucí a výše jednotlivých čerpání z ceny současné a dále dle prostavěnosti a zvyšující se hodnoty nemovitosti. V první fázi bude zřízeno zástavní právo k pozemku, jehož součástí je rozestavěná stavba. V další fázi probíhá čerpání na základě předložení Protokolu o stavu stavby a hodnoty zastavené nemovitosti v něm uvedené. Stavba se stává součástí zastaveného pozemku a výstavbou jej zhodnocuje.

 

 

e)    klient má k dispozici jinou nemovitost jako zajištění úvěru:

 

  • Většinou se jedná o případ, kdy má klient k dispozici ještě jinou nemovitost k zajištění, než tu která je objektem úvěru např. domek rodičů. Jestliže je hodnota jiné nemovitosti dostatečná k zajištění celého hypotečního úvěru, může klient celou výstavbu nového domu až do kolaudace zajistit zástavním právem k této nemovitosti. Po kolaudaci je možné, při splnění podmínek banky, převést zástavní právo na novou nemovitost-objekt úvěru. Nebo je možné dát již v úvodu do zástavy nemovitosti dvě a v úvěrové smlouvě sjednat vyvázání jedné z nemovitostí při splnění podmínky dostatečné ZHN.

 

f)     klient žádá o výstavbu na pozemku jiného vlastníka:

 

  • Většinou se jedná o případ, kdy klient staví na pozemku rodičů nebo manželé staví na pozemku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů. Výstavba na cizím pozemku může být provedena pouze na základě zřízení práva stavby
  • Klient tedy dokládá smlouvu o zřízení práva stavby a LV se zapsaným právem stavby. Zástavní právo je pak zřizováno nejen k samotnému právu stavby, ale také pozemku, ke kterému se právo stavby vztahuje. Čerpání pak probíhá na základě odhadu a následně předložení Protokolu o stavu stavby a  hodnoty v něm uvedené. Stavba se stává součástí práva stavby a výstavbou jej zhodnocuje.

 


Nabízíme finanční produkty napříč trhem: ČSOB, KB, MONETA, Raiffeisen Bank, Raiffeisen stavební spořitelna, mBank, Hypoteční banka, Modrá pyramida, Buřinka, UniCredit Bank, Česká Spořitelna